Công ty trách nhiệm hữu hạn

hàn siêu âm việt nam

Uy tín- chất lượng

Máy may khẩu trang

Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ
Sale 0%
Máy may khẩu trang
SKU: LYZVQJ

- Máy điều khiển tự động bằng PLC với độ chính xác cao

- Toàn bộ máy được chế tạo bằng thép không gỉ

- Máy có kết cấu thân thiện người dùng dễ vận hành bảo trì

Giá:

Liên hệ

Dây chuyền sản xuất máy khẩu trang kết hợp

Chưa có dữ liệu

Máy hàn đứng - thiết bị siêu âm

Chưa có dữ liệu

Máy hàn thùng sơn

Sale 0%
Máy Test
SKU: 85KOVWT

Test dữ liệu

Giá:

Liên hệ
Liên hệ

Máy hàn thùng sơn

Chưa có dữ liệu

Máy hàn thùng sơn

Chưa có dữ liệu

Máy hàn đứng - thiết bị siêu âm

Chưa có dữ liệu

Dây chuyền sản xuất máy khẩu trang kết hợp

Chưa có dữ liệu

Máy may khẩu trang

Chưa có dữ liệu

Máy hàn thùng sơn

Chưa có dữ liệu

Máy hàn thùng sơn

Chưa có dữ liệu